Promotieonderzoek bij Noorderbreedte

Ben je geïnteresseerd in onderzoek en wil je hier serieus werk van maken?

Noorderbreedte biedt ruimte voor promotieonderzoek!

Onderwerp onderzoek:

De samenwerking tussen familie, cliënt en medewerker bij ouderen met psychiatrische problematiek (Gerontopsychiatrie). 

Een korte samenvatting van het onderzoek:
Voor oudere cliënten met psychiatrische problemen die in een instelling voor langdurige zorg verblijven, is een positieve betrokkenheid van familie belangrijk voor hun ervaren kwaliteit van leven. Door hun gedrag en de soms problematische relatie die zij hebben met hun familie, komt familieparticipatie helaas vaak moeilijk tot stand. Medewerkers kunnen hierbij een stimulerende rol hebben. Het gaat hierbij om de relatiedriehoek van cliënt-familie-medewerker (de ‘triade’) die dit mogelijk moet maken met daarin een gelijkwaardige plek voor alle drie participanten.

De doelstelling van het project is om met de focus op de triade, familieparticipatie in de gerontopsychiatrie te verbeteren met als resultaat dat de kwaliteit van leven van de cliënt hierdoor toeneemt. De aanpak van het onderzoek betreft actie onderzoek, waarbij interventies worden ontwikkeld en in pilots uitgevoerd, gericht op een betere familieparticipatie in relatie met (meer) wederzijds vertrouwen binnen de triade.

Bij het onderzoek worden gerontopsychiatrische cliënten/cliëntvertegenwoordigers, familieleden/naasten, zorgmedewerkers en ondersteuningsprofessionals van verschillende wooneenheden van onder andere Toutenburg betrokken.Het onderzoek wordt in co-creatie uitgevoerd.

Er is een outline van het onderzoek beschikbaar, deze kun je opvragen bij Gea van Dijk. Uiteraard vraagt dit nog om eigen ideeën en input! Een eerste probleemverkenning heeft plaatsgevonden door studenten van NHL Stenden Hogeschool.

Het promotieonderzoek is gekoppeld aan het associate Lectoraat Ouderen met psychische problemen bij NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden en vindt plaats in samenwerking met de RUG/UMCG in Groningen.

Wat bieden we?

–          Een dienstverband voor  32 tot 36 uur per week. Je salaris is conform de CAO VVT, in overeenstemming met het salaris voor de functie die je hebt als professional

–          Voor de duur van 4 jaar word je voor 24 uur per week vrijgesteld voor het doen van onderzoek in het kader van je promotieonderzoek.

–          Daarnaast werk je 8 tot 12 uur binnen Noorderbreedte bij de doelgroep Gerontopsychiatrie.

–          Begeleiding bij het doen van je onderzoek.

Wat vragen we van je?

–          Commitment voor 4 jaar voor het doen van het promotieonderzoek.

–          Je bent een psycholoog, arts, verpleegkundige of verpleegkundig specialist, geestelijk verzorger of een andere  professional op het gebied van gezondheidszorg of welzijn.

–          Je bent in het bezit van een mastertitel.

Wat te doen?
Voor meer informatie over het promotieonderzoek kun je contact opnemen met:
dr. Gea van Dijk, beleidsmedewerker en associate Lector Noorderbreedte/NHL Stenden Hogeschool via 06-206 11 966 of e-mail adres: g.v.dijk@nb.nl

Ben je enthousiast en geintresseerd in dit promotieonderzoek?  Solliciteer dan nu!

Referentienummer
2107153
Sluitingsdatum
zaterdag 18 december 2021
Kantooradres
Tadingastraat 7
8932 PJ Leeuwarden
Online solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.