Programmamanager Arbeidsbesparende zorgtechnologie

Opdrachtgevers:             Programma:
                                            
Bestuurders Noorderbreedte (penvoerder), ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep,   Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem en Valuas Zorggroep

                                              Projecten Noorderbreedte:
                                             
Bestuurder Noorderbreedte

Doorlooptijd:       Dienstverband voor de duur van het programma (+/- 18 tot 24 maanden)

Aanstelling:          18-24 uur per week (programma) plus 8-12 uur (projecten Noorderbreedte)

Startdatum:          Z.s.m.

Context

Het aantal ouderen binnen Nederland is aan het stijgen en er zijn de komende jaren veel extra medewerkers nodig in de zorg. Naast de aandacht die uitgaat naar extra (zij)instroom, optimalisering van onderwijs en praktijk en het binden en boeien van onze medewerkers, is het noodzakelijk te investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit. Het is daarom zaak nu te investeren in het anders werken: met inzet van technologische ondersteuning onze zorgprocessen anders en slimmer inrichten. Met als doel om voor de cliënt waarde toe te voegen, in combinatie met een hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers waardoor de ratio cliënt/medewerker verbetert. Daarnaast kunnen we met anders werken een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van fouten door medewerkers en incidenten bij cliënten. Zo bouwen we aan kwaliteit van zorg en een uitdagende, prettige werkomgeving voor onze medewerkers.

Situatieschets

Vanuit Noorderbreedte (penvoerder), ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem en Valuas Zorggroep willen we aan de slag met het anders werken in de zorg met inzet van arbeidsbesparende technologieën. We sluiten aan op het programma ‘Anders werken in de zorg’ in de regio West-Brabant, zie www.anderswerkenindezorg.nl, waarbij 12 organisaties de handen ineen hebben geslagen en samenwerken op dit thema.

Het doel is om volgens de principes van het programma ‘Anders werken in de zorg’  te werken. De kern van deze aanpak is  ‘versnellen’ (via pilots), ‘verbreden’ (door opschalen) en ‘verzilveren’ (door de besparingen en opbrengsten uit te nutten) van arbeidsbesparende technologie in de zorg (gecombineerd met kwaliteitsverbetering). Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor verzilveren: het daadwerkelijk vertalen van inzet van technologie naar minder personele inzet.

Noorderbreedte is penvoerder en daarmee primair opdrachtgever van het programma; Noorderbreedte tekent bovendien in op 3 projecten / pilots en heeft daarvoor project management capaciteit nodig.

Functieprofiel

Als programmamanager werk je vanuit Noorderbreedte (penvoerder)  en ben je verantwoordelijk  voor het verder uitwerken van het programma en de aanpak, overall coördinatie en aansturing, en het maken van afspraken met externe partijen en leveranciers. Hierbij:

 

–          Ben je verantwoordelijk voor de algemene sturing van het organisatie-overstijgende programma en de samenwerking met en tussen minimaal 8 zorgorganisaties in Friesland;

–          Ben je verantwoordelijk voor de samenwerking en aansturing van de betrokken relaties en leveranciers die verantwoordelijkheid moeten willen nemen voor succes van implementatie;

–          Heb je een nauwe samenwerking met de regio West-Brabant en Tante Louise met als doel om kennis te delen en te halen en daarbij maximaal van ervaringen te profiteren;

–          Stuur je op resultaat en verzilvering – en de samenwerking tussen de aangesloten zorgorganisaties in Friesland;

–          Je bewaakt de samenhang tussen de verschillende projecten en projectonderdelen en geeft advies over de programmaresultaten en implementatie op tactisch en strategisch niveau.

 

Daarnaast ben je de projectleider arbeidsbesparende technologie binnen Noorderbreedte. Dit om feeling te hebben en houden met de uitvoeringspraktijk en te borgen dat binnen Noorderbreedte ook daadwerkelijk resultaten worden behaald. Hierbij:

 

–          Ben je verantwoordelijk voor minstens 3 pilots waarbij je werkt volgens de principes van het programma ‘Anders werken in de zorg’;

–          Ben je in staat om samenhang en afhankelijkheden van andere projecten goed te managen;

–          Stuur je op resultaat en verzilvering;

–          Draag je zorg voor goede communicatie en pr richting je samenwerkingspartners en externen en vanzelfsprekend met de betrokken teams/locaties en alle andere medewerkers;

–          Benut je de innovatie commissie en de aandachtsvelders innovatie als adviseurs, klankbord en ambassadeurs.

 

Wij vragen

–          Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bent geschoold op het gebied van project- en implementatiemanagement.

–          Je hebt minimaal 5  jaar ervaring als programmamanager en/of of projectmanager van complexe projecten waarvan minimaal twee jaar  binnen de zorg.

–          Je hebt bij voorkeur ervaring met de implementatie van nieuwe technologie (binnen de zorg).

–          Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en affiniteit met de verschillende niveaus binnen organisaties .

–          Je beschikt over beïnvloedend gedrag om het samenwerkend vermogen te vergroten, kunt daadkrachtig  optreden met inachtneming van de politieke sensitiviteit en bent ook zelf een echte teamplayer.

–          Je bent in staat en hebt ervaring met het denken in termen van en sturen op resultaat en opbrengsten en het verzilveren ervan.

–          Je bent besluitvaardig, kunt de grote lijnen bewaken en houdt daarbij oog voor detail.

 

COMPETENTIES

Leiderschap – Je krijgt anderen mee om een doelstelling te bereiken.

Resultaatgericht – Je bent gefocust op het behalen van concrete resultaten en doelstellingen.

Organiserend vermogen – Je organiseert en regelt zaken op korte termijn en kan snel schakelen.

Analytisch vermogen – Je ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.

Stresstolerantie – Je blijft onder druk efficiënt handelen.

Plannen & Structureren – Je structureert processen en zoekt tijdig naar een oplossing voor verstoringen in de voortgang, waarbij je zelfstandig werkt binnen de kaders van het project en conform de gemaakte afspraken met de stuurgroep.

Omgevingsbewust  – Je hebt kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen het vakgebied.

 

WIJ BIEDEN

  • Een uitdagende en afwisselende functie.
  • Financiële waardering en arbeidsvoorwaarden in overleg, conform de CAO VVT, schaal 65.
  • Dienstverband voor de duur van het project (+/- 18 tot 24 maanden).

 

Informatie en sollicitatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marcel Laan, Manager ICT, via marcel.laan@nb.nl of 06-11031076

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Douwina Venema, Adviseur Arbeidsmarkt, via douwina.venema@nb.nl of 06-83491026

 

Referentienummer
1910169
Sluitingsdatum
woensdag 20 november 2019
Kantooradres
Tadingastraat 7
8932 PJ Leeuwarden
Online solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.