Sollicitatieprocedure

Heb je interesse in een vacature en denk je dat deze passend is bij je kennis, vaardigheden en ervaring, dan kun je online solliciteren. De gegevens komen bij onze afdeling P&O (intercedent Noorderbreedte Banen, HR-adviseur) van Noorderbreedte terecht.

Bevestiging brief
Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken na de uiterste reactiedatum nader bericht.

Uitnodiging sollicitatiegesprek
Wanneer de sluitingsdatum van de vacature is verstreken, wordt er een selectie gemaakt van de meest geschikte kandidaten. Vervolgens worden gesprekken gepland met deze kandidaten.
Wanneer je in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek krijg je hierover binnen twee weken na de uiterste reactiedatum een uitnodiging. Afhankelijk van de functie word je mogelijk gevraagd deel te nemen aan een aanvullende selectiemethode bijvoorbeeld een medische keuring, psychologische test of een assessment.

Verhinderd?
Wanneer je als kandidaat verhinderd bent voor een gesprek, dien je dit door te geven. In de uitnodigingsbrief staat het telefoonnummer vermeld.

Tips bij solliciteren
Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, zorg dan voor een goede voorbereiding. Bedenk van te voren ook wat je belangrijk vindt in een andere baan. En waar je talenten liggen.

Sollicitatiegesprek
In het sollicitatiegesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inhoud van de vacature
  • Kennis en vaardigheden

Bij het sollicitatiegesprek zijn de direct leidinggevende, een vertegenwoordiging van de medewerkers van de afdeling en mogelijk een medewerker van de afdeling P&O aanwezig. Doorgaans duurt het gesprek één uur. Soms is een tweede gesprek nodig voor een definitieve selectie.
Tijdens het gesprek wordt aangegeven wanneer de kandidaat bericht over de uitkomst van het gesprek zal ontvangen of eventueel een uitnodiging voor een vervolggesprek.

Arbeidsvoorwaardengesprek
Als je wordt aangenomen voor de functie word je uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Het eerste gesprek voer je met de consulent werving of een HR-adviseur, soms met de direct leidinggevende. Hierin worden afspraken gemaakt over inschaling, het startmoment en de werktijden. Daarna wordt het gesprek vervolgd door een medewerker van de P&O Servicedesk voor de overige arbeidsvoorwaarden.

In de uitnodigingsbrief staat vermeld wat je zoal mee dient te nemen voor dit arbeidsvoorwaardengesprek. Bijvoorbeeld: diploma’s, geldig identiteitsbewijs en BIG-registratie.

Officiële indiensttreding
Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen kun je doorgaans op de eerste van de maand met je nieuwe functie beginnen.

Verklaring omtrent het gedrag
Sinds 1 januari 2016 vraagt Noorderbreedte aan nieuwe medewerkers een Verklaring omtrent het gedag (VOG). De wet stelt dat zorgaanbieders in het bezit moeten zijn van een VOG voor alle medewerkers die zorg verlenen aan cliënten of die anderszins beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen. De VOG-verplichting geldt ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers.
De VOG-verplichting geldt niet voor vakantiemedewerkers, stagiaires of vrijwilligers.