Organisatiestructuur

Onze directeur-bestuurder is Saskia van Opijnen. Zij vormt samen met de vier managers van de vier regio’s/vier zorgdomeinen en drie managers staf & ondersteuning het Management Team van Noorderbreedte. De bestuurder en het Management Team worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris. De Eerst Verantwoordelijke Specialist Ouderen Geneeskunde (EVSO) is adviseur en klankbord voor de bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.