Organisatiestructuur

Onze directeur-bestuurder is Martin Kirchner. Hij vormt samen met de vier managers van de vier regio’s/vier zorgdomeinen en drie managers staf & ondersteuning het managementteam van Noorderbreedte. De bestuurder en het managementteam worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris. De Eerst Verantwoordelijke Specialist Ouderengeneeskunde (EVSO) is adviseur en klankbord voor de bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.