Arbeidsvoorwaarden

Hieronder kun je meer lezen over de arbeidsvoorwaarden bij Noorderbreedte.

Onder welke cao valt Noorderbreedte?
Voor Noorderbreedte geldt de CAO VVT (Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg). In de cao is alle informatie te vinden over salarisschalen en andere arbeidsvoorwaarden.

Wat kan ik bij jullie verdienen?
Noorderbreedte hanteert salarisniveaus conform de landelijke richtlijnen, vastgelegd in de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 3.0).

Hoe is mijn pensioen geregeld?
Werknemers van Noorderbreedte zijn voor hun pensioen verzekerd bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW).

Kan ik ouderschapsverlof opnemen?
Ja, dat kan! Je kind moet dan wel jonger zijn dan acht jaar. Je kunt tijdelijk helemaal stoppen met werken. Of je kunt voor een langere periode een deel van de uren werken. Dit verlof is onbetaald. De premies voor het PFZW en de ziektekostenverzekeraar worden in deze periode wel op de gebruikelijke manier gedeeltelijk door de medewerker en gedeeltelijk door de werkgever betaald.

Krijg ik een vergoeding voor kinderopvang?
Noorderbreedte betaalt een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Deze bijdrage ontvang je via de Belastingdienst.

Wat is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden?
Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden houdt in dat je zelf keuzes kunt maken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zo kun je een deel van je brutosalaris bestemmen voor een fiets, een abonnement van een sportschool of een sportvereniging, studiekosten, een pc of tablet, of een jaarabonnement voor trein en bus.

Welke andere collectieve regelingen zijn er?
Nog een paar regelingen die aantrekkelijk voor je kunnen zijn:

Hoe zorgen jullie dat ik gezond aan de slag blijf?

  • Noorderbreedte vindt het belangrijk dat de medewerkers gezond zijn en blijven. Daarom voeren we een actief beleid als het gaat om gezondheid. Medewerkers kunnen hun contributie van een sportschool verrekenen via de brutoregeling. We sponsoren de Marathon van Leeuwarden en bieden onze medewerkers gratis deelname. Het zijn een paar voorbeelden uit het aanbod van Noorderbreedte.
  • Natuurlijk willen we ook graag dat daar waar het kan medewerkers met de fiets naar hun werk komen. We helpen je bij de aanschaf van een goede fiets met een financiële bijdrage via het brutosalaris (Fietsplan).
  • Ook de werkplek moet een gezonde plek zijn. In ons gezondheidsbeleid werken we daar voortdurend aan. Er zijn richtlijnen voor tillen, voor goede werkplekken. Emoties komen veel voor in de zorg, ook bij medewerkers. Noorderbreedte biedt ruimte om die te bespreken met collega’s of als je dat wilt met een bedrijfsmaatschappelijk werker. De vertrouwenspersonen van Noorderbreedte zijn er om je te helpen als je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen.