Algemene voorwaarden

Op de vacatures van Noorderbreedte zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid boven externe kandidaten.
  • Noorderbreedte gaat zorgvuldig om met uw informatie. De e-mailadressen en overige (persoons)gegevens die genoemde organisaties ontvangen van sollicitanten en van de geabonneerden op de Vacaturemail, worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten deze organisaties voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld.
  • Aan de (vacature)teksten kunnen geen rechten worden ontleend.